Weerstand tegen verandering

Coaches, trainers, adviseurs, leidinggevenden en docenten die werken met gedwongen verandering lopen vaak tegen het volgende aan.

Klanten zijn snel geprikkeld en boos. De oorzaak van problemen leggen zij bij anderen neer. Anderen moeten veranderen.

Zij  zien het nut van verandering niet in en gaan in de weerstand.

Iedere oplossing wuiven zij weg, dat werkt toch niet.

Soms hebben zij zo veel weerstand dat het omslaat in agressie.

Andere klanten gaan schijnbaar emotieloos in gesprek, zij zeggen braaf ja en doen vervolgens nee. Hier krijg je geen contact mee.

Coaches geen dan hard aan het werk en worden hier vermoeid, gespannen of onzeker van.

Of zij gooien het bijltje erbij neer. Op de automatische pilot draaien zij hun gesprekken en trainingen af. Het zal mijn tijd wel duren.

en dat leidt tot deze vragen

  • Hoe zorg ik ervoor dat zij het nut gaan aanzien van verandering en dat zij zich vervolgens ook echt aan hun afspraken houden?l
  • Hoe krijg ik klanten van het denken in problemen naar het denken in oplossingen?
  • Hoe vergroot ik zelfreflectie en inlevingsvermogen? 
  • Hoe krijg ik klanten van weerstand naar leerstand?
  • Hoe houd ik contact en regie en laat ik de klant zijn verantwoordelijkheid nemen?
  • Wanneer zijn klanten nou even aan het spuien en wat doe ik dan?
  • Waar ligt de grens tussen weerstand en agressie?
  • Wanneer grijp ik in en stop ik het gesprek?
  • Hoe betrek ik de omgeving van mijn klanten op een effectieve manier?

Wil jij leren hoe verandering (niet) werkt?

Iedere mens heeft 3 psychologische behoeftes (Ryan en Deci): autonomie, competentie en verbinding.

Coach op deze behoeftes met de unieke combinatie van De Nieuwe Attitude.

Versterken van autonomie- Motiverende gespreksvoering

Vergroten van competentie- Oplossingsgericht coachen

Verbinding met jezelf en anderen- Mentaliserend coachen

Groei zowel op professioneel als op persoonlijk vlak.

Motiverend

Motivatie vergroten. Ambivalentie herkennen, verkennen en oplossen. Neem weerstand weg, laat de verantwoordelijkheid waar die hoort. Voorkom ja zeggen en nee doen.

 

Lees meer

Oplossingsgericht

Van klacht naar kracht. Werken aan vertrouwen in verandering. Zet de klant aan het werk. Breng je klanten in een groei-mindset. Haal meer energie en plezier uit gesprekken.

 

Lees meer

Mentaliserend

Vergroten van zelfreflectie en inlevingsvermogen. Verbeter je relaties. Voorkom hoogoplopende emoties en het wegstoppen van emoties tijdens gesprekken.

 

Lees meer

Lees onze blog

Meer weten over wat we doen?

Download hier gratis het E-book: MI in een Notendop