Coaches die mensen die niet Mentaliseren begeleiden vertellen vaak het volgende

 • Klanten die snel emotioneel worden, zonder noemenswaardige aanleiding.
 • Klanten die op zoek zijn naar een schuldige of een dader.
 • Klanten voor wie er maar 1 waarheid lijkt te zijn.
 • Klanten die praten over regels en verantwoordelijkheid van anderen.
 • Klanten die zeker weten wat anderen over hun denken.
 • Klanten die alleen aan zichzelf lijken te denken.
 • Klanten die snel boos worden.
 • Klanten die zich juist onttrekken aan het gesprek.
 • Klanten die weinig of geen emotie tonen.

Daar gaan we weer

Het gevolg is vaak dat coaches zich zelf gaan onttrekken aan dit soort klanten. Zij zetten de klant de deur of de les uit. Er ontstaan gesprekken met veel emoties ofwel gaan  zij de strijd aan. Zij bouwen spanning op en nemen dit mee naar huis. Of er wordt wel gesproken maar eigenlijk zonder emoties. We werken gewoon het programma af.

Zonde want ook deze klanten kan jij leren coachen. Wil jij leren hoe jij je eigen emoties effectief in kunt zetten tijdens gesprekken? Hoe je de klant uit zijn boosheid helpt en hem naar zelfreflectie en inlevingsvermogen brengt?

Dan is Mentaliserend coachen een mooie aanvulling op jouw “toolkit” Je leert wat de rol van hechting is en welke invloed dit heeft op de latere relaties van jezelf en je klanten.  Ook leer je praktische, simpele technieken als de gesprekken stroef verlopen.

Wat is mentaliserend coachen

De mens ontwikkelt zich in relatie met anderen in eerste instantie zijn dit meestal de ouders.

Hij leert daarin te reflecteren op zijn eigen gedachten en gevoelens en die van anderen.

Mentaliseren is voelen en denken over  je eigen voelen en denken en over dat van anderen.

Mentaliseren is iets wat wij dagelijks doen. Dit doen wij impliciet (verborgen) we zien niet wat anderen denken en voelen echter hebben wij hier wel een beeld bij. Mensen die niet goed Mentaliseren denken te weten wat anderen denken en voelen. Door Mentaliserend te coachen coach je hen om weer te Mentaliseren over zichzelf en over anderen.

Veel coachingsmodellen gaan ervan uit dat mensen goed kunnen reflecteren op hun eigen gedrag. In de praktijk is dit vaak anders. Zeker als mensen zich “gedwongen” voelen een traject te volgen.

Geënt op de hechtingstheorie van Bowlby ontwikkelde Fonagy en Bateman Mentallisation Based Therapy in het werken met borderline-patienten. Deze schakelen ofwel hun gevoel uit, ofwel zij schieten vol in de emotie.

Mentaliseren is net als de andere methodes van DNA simpel maar niet eenvoudig.

Net als bij vele andere coachingsvormen loopt de therapiewereld hierin vooruit. De Nieuwe Attitude maakt de vertaalslag naar de coachingswereld. Zonder therapeutisch te worden gaan wij aan de slag met deze houding en gesprekstechnieken.

Wat ga je leren?

Het bevorderen van zelfreflectie (begrijpen waarom je doet wat je doet)
Het vergroten van Inlevingsvermogen (snappen waarom anderen doen zoals ze doen)

 • De Mentaliserende houding
 • In contact komen en blijven met emotionele klanten.
 • Emoties van klanten te reguleren.
 • Gemarkeerd spiegelen van emoties.
 • In het hier en nu te blijven met je klanten.
 • Het verschil in expliciet en impliciet Mentaliseren.
 • Bescheidenheid en de “niet wetende houding”.
 • Wat het effect van onveilige hechting is op mentaliserende vermogens.
 • Niet-gementaliseerde uitspraken op te sporen.
 • Leer stop- sta stil technieken.
 • Leer directief en effectief boven het gesprek te gaan staan
 • Verbanden te leggen met andere interactiepatronen.