Wat men moet leren doen, dat leert men door te doen.

Aristoteles

Coaches werken vaak met klanten met weinig hoop, vertrouwen en zich op perspectief, want:

 • Sommige klanten blijven maar in problemen denken.
 • Zij hebben weinig hoop en vertrouwen in eigen kunnen.
 • Zij vinden het lastig om naar hun eigen aandeel te kijken.
 • De schuld van problemen ligt bij anderen.
 • Zij kunnen zelf zo weinig veranderen denken zij.
 • Zij blijven maar zoeken naar de oorzaken van hun problemen.
 • Zij stellen onhaalbare doelen

Terwijl jij het licht aan het einde van de tunnel benoemt raken zij alleen maar verder in de put. Wanneer klanten in cirkels blijven denken dan raken coaches vaak uitgeblust of gaan geïrriteerd naar huis. Ze gaan redden en raken soms zelf burn-out. Dit heeft impact op hunzelf, het team, het gezin en de maatschappij.

Een andere manier van coachen en kijken

Wat nou als je leert om de klant stappen te laten zetten en je leert met een andere bril naar klanten te kijken? Meer energie, kortere gesprekken en betere relaties?

Leer je focussen op wat werkt. Leer werken aan progressie in plaats van het oplossen van problemen. Leer klanten en jezelf te focussen op gedrag dat werkt. Van shaming en blaming naar doen wat werkt.

Dan is oplossingsgericht coachen wat voor jou!

Wat is oplossingsgericht coachen?

Ontstaan in het werken met gezinnen in een achterstandswijk in Milwaukee eind jaren ’70 en sinds 2000 wijdverbreid in coaches en trainersland. Oplossingsgericht coachen richt zich op het construeren van oplossingen en progressie naar een betere toekomst. Ieder mens heeft kwaliteiten en uitzonderingen op het probleem. Dit onderdeel van De Nieuwe Attitude richt zich op het versterken van het vertrouwen in verandering.

Dit levert het je op

 • Kortere, nuttigere en direct effectievere gesprekken
 • De verschuiving van probleem naar de focus op progressie
 • Positieve relaties met al je klanten
 • Leer klanten eigen krachten te ontdekken
 • Leer klanten realistische doelen te stellen
 • Leer klanten te bouwen aan hoop en vertrouwen
 • Leer 1000 effectieve vragen
 • Oplossingsgericht denken

Hoe dit werkt in de praktijk

Oplossingsgericht coachen leren?

Even proeven? Kom naar een van de -bijna gratis- kennismakingsworkshops.

Gelijk starten? Hier vind je de open inschrijvingen van De Nieuwe Attitude.

Bedrijf of mixen met Motiverende Gespreksvoering en Mentaliserend coachen?

Voor een in-compamy training neem je contact op met Maarten via

info@denieuweattitude.nl of via 0653467997

Je hoeft de oorzaken van problemen niet te kennen. Dat lees je goed en dat is de grote verschuiving in het denken. Wij leven namelijk in een probleemgerichte samenleving. Eerst moet je de oorzaken van het probleem kennen en als je die kent dan kan je pas naar de oplossing. In veel coachingsgesprekken gaat het nog vooral over wat er mis is. Dit noemen wij het medisch model en dit werkt ook prima bij medische ingrepen of bij technische reparaties. Problemen van mensen zijn echter vaak zo complex dat “graven” in de oorzaken meestal leidt tot grotere problemen en de schuld bij anderen leggen. De oorzaak is te complex en wordt niet gevonden.

Zoals Steve de Shazer een van de grondleggers van deze methodiek het treffend zei: ‘Problem-talk creates problems. Solution-talk creates solutions’ We praten als oplossingsgericht coach dus over het construeren van oplossingen (waarbij wij overigens het probleem niet ontkennen)

Ontstaan als “rebellie” tegen de probleemgerichte hulpverlening in die tijd ontstond Oplossingsgericht werken door te doen wat werkt en het analyseren van gesprekken. Het kent daardoor geen uitgebreid theoretisch model maar een aantal uitgangspunten die in de praktijk bedacht en bewezen krachtig zijn.

 • Kleine stapjes leiden tot grote veranderingen
 • Verandering is constant en onvermijdelijk
 • De toekomst kun je creëren
 • Elk probleem kent uitzonderingen. Dit zijn sleutels voor de oplossing ervan.
 • De oplossing heeft soms niets te maken met het probleem.
 • If it ain’t broke, don’t fix it!
 • Als iets werkt, doe er meer van

Grondlegger Insoo Kim Berg  sprak erover dat zij het model samen met haar patiënten ontwikkelden en dat OGC zich door moet blijven ontwikkelen. De wondervraag, schaalvragen, de nuttigheidsvraag  het vragen naar uitzonderingen en nog tal van andere vragen ontstonden in de praktijk. Toen het werkte… deden zij er meer van! Het is een methode die nog altijd in ontwikkeling is. Je volgt dus geen strak protocol maar leert coachen met wat de klant inbrengt.